UFABETWINS บารัคโอบามาและมาร์คัสแรชฟอร์ดพูดคุยเกี่ยวกับพลังของคนรุ่นต่อไป

UFABETWINS

UFABETWINS เช่นเดียวกับการเป็นซูเปอร์สตาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอังกฤษ

UFABETWINS  มาร์คัสแรชฟอร์ดกำลังใช้แพลตฟอร์มของเขาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่าเขา

เมื่อปีที่ แล้วท่าม กลางการ แพร่ระบา ดของไวรัส โคโรนาแรช ฟอร์ดได้นำ การรณรงค์ เพื่อยุติความยากจนด้าน อาหารสำหรับ เด็กและประสบ ความสำเร็จในการกล่อม

รัฐบาล อังกฤษให้ จัดอาหาร โรงเรียน ฟรีใน ช่วงวันหยุดนอกจาก นี้เข ายังเปิด ตัวชมรมหนังสือเพื่อให้เด็กด้อย โอกาสไ ด้อ่านหนังสือ มากขึ้นเ  มื่อต้นปีนี้

และเด็ก วัย 23 ปีสามาร ถนับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารัคโอบามาเป็นหนึ่งในผู้ชื่นชมของเขาหลังจาก ทำงานหนักมา ตลอด

ในการ โทร Zoom ที่จั ดโดยผู้จัดพิม พ์ Penguin โอบามา ยกย่อง Rashford ว่า
“พวกเขา กำลังสร้า งการเปลี่ยนแปล งและเป็นพลังบวก

ในชุมชนของพวกเขา” โอบามากล่าวโดยพูดถึงคนหนุ่มสาวที่เขาพบ
“แม้ว่าคุณจะทำสิ่งที่เป็นบวกในระดับเล็ก ๆ แต่นั่นก็สร้างความแตกต่าง

ได้และ เป็นการ สะสมของ ผู้คนที่ ทำสิ่ง เชิงบว กเมื่อเวลา  ผ่านไปซึ่งทำให้เราดีขึ้นเล็กน้อยในแต่ละรุ่นต่อ ๆ ไป”โอบ ามาและ รชฟอร์ด เข้าร่วมการ ประ ชุมเสมือนจริง

เพื่อหา รือเกี่ยวกับผลกระทบ ที่เยาวชน จะมีต่ อสังคมอ ดีตประธานา ธิบดีสหรัฐบารัคโอบามาเข้ารับตำแหน่งป ระธานาธิบดี โจไบเดนที่ได้ รับการเลือกตั้ง เป็นประธานาธิบดีสหรัฐทั้งคู่พูดถึงความ

สำคัญของ ผู้คนใน ตำแหน่งที่โดดเด่น ซึ่งตอบแทน ชุมชนท้องถิ่น ของตนรวมทั้งการอ่านผลกระทบเชิงบวก ที่มีต่อชีวิตของทั้ งคู่การรณร งค์ของแรชฟอ ร์ดเพื่อจัด การกับความยากจนด้านอาหาร

สำหรับเด็กใ นสหราชอาณ าจักรทำใ ห้เด็กที่เปราะบาง 1.7 ล้านค  นได้รับการสนับสนุนจากโครงการของรั ฐบาลมูลค่า 736 ล้านดอลลาร์  (520 ล้านปอนด์)เขาทำสำเร็จในเวลาเดียวกันกับ https://www.ufabetwins.com/

UFABETWINS

การเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สำคัญที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วยให้คว้าอันดับสองในพรีเมียร์ลีก

และได้ รองชนะเลิศ ในยูโรป้าลีกแรชฟอร์ดได้รับรางวัล MBE สำหรับการให้บริการแก่เด็กที่อ่อนแอใ นช่วงการระ บาดของ COVID-19และสำหรับประธานาธิบดีคนที่ 44 ของสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ส่วนตั  วของแรชฟอร์ดช่วยใ ห้เขากลายเป็นตัวอย่าง ที่ยอดเยี่ยมของคนที่มีตำแหน่งโดดเด่นในการให้บริการแ ก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ “จากสิ่งที่ฉันได้อ่านเกี่ยวกับสิ่งที่มาร์คัส

กำลังทำ” โอบามาอธิบาย “เขาใช้ประสบการณ์  ของตัวเองและตระหนักว่า: ‘ดูสิตอนนี้ฉันได้รับพรแล้วตอนนี้ฉันโชคดีที่ได้เป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียง ผู้คนให้ความสนใจกับสิ่งที่ฉันพูดฉันจะ

ตอบแทน ได้อย่างไรฉัน จะเอาสิ่ง ที่ฉันรู้เกี่ยวกั บการใช้ ชีวิตแบบ เจียมเนื้อเจี ยมตัวได้อย่างไรกินไม่พอตลอด เวลามีเด็ก ๆ แบบนั้น ที่รู้สึกแบบนั้น – ฉันจะทำ อะไรให้พ วกเขาได้บ้าง? ‘

UFABETWINS
“และเช่นเ ดียวกับมาร์คัสเราทุกคนพบเส้นทางของตัวเองไปสู่บริการนั้น แต่ถ้ามีคนทำอย่างนั้นมากพอนั่น คือความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น
“มาร์คัสเป็นตัวอย่า งที่ดีขอ  งใครบา งคนที่หลงใ หลในกีฬาเก่งใ นเรื่องนี้มันทำให้เขามีแพลตฟอร์มแ  ละตอนนี้เขากำลังมองหาความท้าทายใหม่ ๆ ควบ คู่ไปกับการเล่นกีฬาที่ดีที่สุดของเขา”
นอกจาก อาชีพนัก ฟุตบอลแล้ วแรชฟอ ร์ดยังใช้เวลา วนใหญ่ใ ชุมชนของเขาเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคนรุ่นต่อไป บางสิ่งที่เขาอย  ากจะมีเมื่อตอนที่ เขายังเด็ก


“ ฉันเห็น ในเด็ก ๆ ว่าพวกเขามีความมั่นใจ มากขึ้นพวกเขาพูดได้อิสระกว่ามาก” เขากล่าว
“และฉัน แค่อยากจะโปรโมต  เรื่องนั้นจ ริงๆการปกป้องค นรุ่นต่อไปแ ละสิ่งที่ฉันหมายถึงคือให้

พวกเขาฟังว่าพวก เขามีจริงเ พราะเวลาส่วนม ากพวกเขามีเสีย ง แต่พวกเขาไม่เข้าใจว่ามีพลังมากแค่ไ หน เสียงของ พวกเขาเป็นอย่ างไรและควา มคิดเห็นข องพวกเข ามีพลังเพียงใด


“ มีเวลามากมายฉันอยู่ที่นั่นเพื่อรับฟังแล  ะพยายามเปลี่ยนแปลง และพยายามทำในสิ่งที่ชุมชนของฉันต้องการอยู่เสมอเพียงเพื่อผลักดันให้พวกเขาไปในทิศทางที่ถูกต้องจริงๆฉันรู้สึกเหมือน

ว่าคุณ ให้ความช่วยเหลือแก่ใครบางคนตั้งแต่อายุยังน้อยพวกเขาจะทำสิ่งต่างๆได้แม้ไม่คิดหรือเชื่อว่าจะทำได้สำเร็จ ” บ้านผลบอล